Hromadný přepis v pravidle "Upravit element" podle rozsahu

Přepis podle rozsahu je užitečná funkce, kterou využijete při úpravě pouze určitých dat v rozsahu, který si sami zvolíte..

Tuto funkci najdeme v pravidle "Upravit element".

  1. V „Nastavení elementu“ zvolíme element, který potřebujeme upravit. Zde se jedná o element „SHOPITEM > DELIVERY (ceska-posta) > DELIVERY_PRICE“.

  2. V "Obsah elementu" zvolit hodnotu "Nahradit obsah".

  3. A také "Hromadný přepis".

Těmito korky se nám zpřístupní možnost vybrat "Původní obsah".

  1. Zde vybereme proměnnou, na základě které bude probíhat úprava vybraného elementu a také na jakém základě bude hledání probíhat. V našem případě tedy budeme upravovat cenu dopravy české pošty na základě informací z proměnné %price-vat%, která obsahuje prodejní ceny produktů. Ceny budeme hledat podle rozsahu.

  2. Na obrázku níže pak můžete vidět ceny v rozmezí od 0 do 500 a od 501 do 1000. Do každé z kolonek "Přepisu" pak jen vyplníme cenu dopravy, kterou chceme zobrazit u produktů ve vybraném cenovém rozmezí.

V našem pravidle jsme tak u produktů s cenou od 0,- Kč do 500,- Kč nastavili cenu dopravy u čeké pošty na 89,- Kč a u produktů s cenou od 501,- Kč do 1000,- Kč pak cenu dopravy u české pošty na 129,- Kč.

Následně už jen klikneme na "Vytvořit pravidlo".

Last updated