Úprava prodejní ceny a její převod na jinou měnu

V případě, že potřebujete upravit prodejní cenu, případně změnit její měnu z korun na eura nebo naopak.

Vytvoříme si pravidlo „Upravit element“.

V „Nastavení elementu“ jako první vybereme element obsahující prodejní cenu. V našem případě se jedná o element SHOPITEM > PRICE_VAT. Dále v „Obsah elementu“ vybereme „Nahradit obsah“ a „Jednoduchý přepis“. Nezapomeňte jako typ obsahu uvést „Číslo“.

Do uvedené kolonky pak vyplníme jednoduchý vzorec %price_vat% * 1,1 (%price-vat% je proměnná, obsahující prodejní ceny produktů). Tento vzorec zvýší prodejní cenu produktů o 10%.

Následně už jen klikneme na tlačítko „Vytvořit pravidlo“.

Výše uvedenou úpravu prodejní ceny lze pak využít i pro přepočet ceny na jinou měnu.

Opět vytvoříme pravidlo „Upravit element“, kdy v „Nastavení elementu“ vybereme element obsahující prodejní cenu SHOPITEM > PRICE_VAT a v „Obsah elementu“, stejně jako v předešlém příkladě vybereme „Nahradit obsah“ a „Jednoduchý přepis“.

Pro náš příklad jsme zvolili kurz 1 EUR = 25,50 CZK. Vzorec pro převod částky z CZK na EUR, bude tedy vypadat následovně: %price-vat% / 25,50.

Prodejní cena produktů se vydělí číslem 25,50. U produktu s cenou 2.550 CZK, se prodejní cena tedy přepočítá na 100 EUR.

Postup lze použít i v případě převodu měny z EUR na CZK, kdy jen upravíte vzorec pro výpočet ceny.

Vzorec pro převod částky z EUR na CZK, bude vypadat takto: %price-vat% * 25,50

Poté už jen klikneme na „Vytvořit pravidlo“.

V případě, že chcete, aby byla provedená změna aplikována okamžitě, přejděte v editaci exportu na záložku „Akce“ a klikněte na „Přegenerovat tento export“.

Last updated