Vyhledání klíčových slov z popisu produktů

Pokud potřebujete vyhledat klíčová slova v popisu svých produktů, AI je pro vás to správné řešení.

V exportu, ve kterém potřebujeme slova vyhledat, si vytvoříme nové pravidlo „Přidat element“.

Zadáme název pravidla například „Klíčová slova AI“ a do popisu uvedeme „Vypsání klíčových slov z popisu produktů pomocí AI“. Tímto způsobem budeme pak v přehledu všech pravidel toto identifikovat.

V případě, že chceme vyhledat klíčová slova v popisu všech produktů, nebudeme zadávat žádnou z podmínek.

Nyní si pojmenujeme nový element, který bude obsahovat klíčová slova vyhledaná pomocí umělé inteligence. Do kolonky „Název nového elementu“ zadáme „KLICOVA_SLOVA“. Nový element samozřejmě můžete přejmenovat dle libosti.

Níže se pak nachází tlačítko, pro aktivaci umělé inteligence. Po jejím aktivování se zobrazí panel s možnostmi jejího nastavení.

Po kliknutí na kolonku „Model“ vybereme verzi AI. V našem případě jsme vybrali verzi text-davince-003.

Následně nastavíme Kreativitu, vybrali jsme hodnotu 0.2. Základní nastavení AI se pohybuje na hodnotě 0,7 a v tomto příkladu, nechceme, aby AI byla více kreativní. Opět však připomínáme, že čím více bodů kreativity nastavíte, tím více dáváte prostor umělé inteligenci.

Jako poslední pak do kolonky „Zadání“ sepíšeme, jakou úpravu od AI požadujeme. Pro naše potřeby stačí jednoduché zadání, kdy chceme chceme vypsat klíčová slova všech produktů, oddělená středníkem.

Následně už jen klikneme na „Vytvořit pravidlo“.

Last updated