Vložení textu do obrázku

Do editoru můžete přidat textovou vrstvu, kterou lze upravovat širokou škálou nástrojů.

Nejdříve na plátno vložíme „Text“ a na pravé straně se nám zobrazí ovládací panel pro námi vloženou vrstvu.

Úpravy textové vrstvy:

Přejmenovat – V horní části ovládacího panelu jednoduše kliknete na kolonku s názvem „Text“ a přejmenujete dle libosti.

Přenesení vrstvy – Jednotlivé vrstvy lze přesouvat tak, aby se vzájemně překrývali dle vámi zvoleného pořadí.

Skrýt, Duplikovat nebo Smazat vrstvu – Vrstvu můžete skrýt, kliknutím na ikonku malého oka, popřípadě ji zkopírovat nebo smazat. Tato volba se vám zobrazí po kliknutí na ikonu tří teček.

Šířka a výška textu – Šířku a výšku textu upravíte všem jistě známým uchopením kurzorem a následným přetažením na vámi požadovanou velikost. Kromě této možnosti, však můžete požadovanou velikost zadat manuálně, a to vyplněním požadovaných parametrů do kolonek „Šířka“ a „Výška“.

Pozice na ose X/Y – Pozici změníte opět kurzorem a následným přetažením na vámi požadovanou pozici nebo opět manuálně, vyplněním požadovaných parametrů do kolonek „Pozice X“ a „Pozice Y“.

Zrcadlení a otočení textu – Možnost text zrcadlově otočit horizontálně či vertikálně a upravit jeho náklon v rozmezí 360°.

Zarovnání vrstvy Textu – Tak jak ho znáte z editorů textu. Kliknutím zarovnáte do požadované pozice.

Text – Kliknutím jednoduše napíšete text, který v dané vrstvě požadujete.

Písmo a jeho velikost – Výběr jednoho z 22 druhů fontů a libovolná úprava velikosti písmen.

Styl písma – Všem známá možnost změnit text na tučné písmo, kurzívu, podtržený text a přeškrtnutý text.

Zarovnání textu – Text zapsaný ve vrstvě zarovná na zvolenou stranu.

Barva – Změna barvy písma.

Ohraničení a jeho tloušťka – Možnost změnit barvu ohraničení písma a nastavit jeho tloušťku.

Časování vrstvy – Výběr období, kdy se má daná vrstva zobrazit.

Podmínka pro vrstvu – Přidáním podmínky nastavíte, jak se má daná vrstva chovat. Stačí rozkliknout kolonku „Kde hledat“ a zobrazí se vám široký výběr proměnných a elementů se kterými můžete pracovat. Následně vyberete podmínku, kdy se vám po jejím rozkliknutí zobrazí všechny dostupné podmínky a nakonec už jen zadáte hodnotu dle vlastního výběru.

Na obrázku níže ukázka podmínky, kdy se uvedená vrstva zobrazí pouze u produktů, jejichž cena se rovná ceně 999,- Kč.

Last updated