Přidání uživatele do organizace
Do Conviu lze přidat k organizaci dalšího uživatele.
Přejděte do Nastavení:
Následně na záložce Uživatelé máte možnost zadat email a Pozvat uživatele:
Je třeba, aby pozvaný uživatel měl vytvořenou registraci v Conviu.
Pozvanému uživateli přijde pozvánka do emailu a proklikem z emailu již může přejít do aplikace a správy organizace.
Last modified 1yr ago
Copy link