Přidání uživatele do organizace

Do Conviu lze přidat k organizaci dalšího uživatele.

Přejděte do Nastavení:

Následně na záložce Uživatelé máte možnost zadat email a Pozvat uživatele:

Je třeba, aby pozvaný uživatel měl vytvořenou registraci v Conviu.

Pozvanému uživateli přijde pozvánka do emailu a proklikem z emailu již může přejít do aplikace a správy organizace.