Nastavení pro automatický bidding

Pro nastavení automatického biddingu pro Heureku (CZ, SK) nebo Zboží je nejprve nutné importovat XML feed, dále vytvořit export a url XML feedů vložit do administrace Heureky nebo Zboží.

Zvolte Biddování produktů

Dále klikněte na tlačítko Napojit export na bidding

V následujícím kroku je třeba vybrat export. Pokud napojujete automatický bidding pro Zboží.cz, zvolte XML feed ve formátu Zboží.cz.

Pokud se chystáte nastavit automatický bidding pro Heureku, vyberte XML feed Heureky.

V dalším kroku bude nutné doplnit potřebné údaje. Důležité informace naleznete klikem na "i" v jednotlivých krocích.

CPC je zkratka pro cenu za proklik na Vás e-shop. Zadaná počáteční cena se použije jako výchozí cena za proklik pro nové produkty v biddingu.

Pokud Conviu vyhodnotí, že je potřeba zvednout cenu za proklik (CPC), aby se produkt dostal na Vámi požadovanou pozici, bude k aktuální biddovací ceně připočten přírůstek, který doplníte. Pokud Conviu vyhodnotí, že je potřeba snížit cenu za proklik (CPC), aby se produkt dostal na Vámi požadovanou pozici, bude od aktuální biddovací ceny odečten nastavený úbytek.

Doplněním počtu dní historie statistik se vytvoří interval, ve kterém se budou počítat průměrné náklady.

Pokud doplníte své hlavní konkurenty (název eshopu), tak se budou bidovací pravidla vyhodnocovat pouze proti těmto konkurentům.

Vše uložíte liknutím na tlačítko Vytvořit bidding.

Pro spuštění automatického biddingu je nutné vložit alespon jedno biddovací pravidlo.

Last updated