Úprava variant produktů v pravidlech

V rámci pravidel Conviu, můžete provést úpravy u všech variant produktů (ne, jen u hlavního produktu).

Vyberte jedno z pravidel na exportu a klikněte na tlačítko „Vybrat“.

V nastavení pravidla v části „Podmínky pro produkty“, se nachází tlačítko s funkcí „Kontrolovat podmínky i ve variantách“.

Pokud formát exportu podporuje varianty a bude povoleno toto nastavení, tak se budou nastavené podmínky kontrolovat i ve variantách. Pokud daná varianta splní podmínky, tak se na ní aplikuje pravidlo.

Last updated