Links

Proměnná typu seznam (Seznamová proměnná) a oddělení do více elementů

Např. <IMAGES>obr1,obr2,obr3</IMAGES> změnit na <IMG_ALTERNATIVE>obr1</IMG_ALTERNATIVE><IMG_ALTERNATIVE>obr2</IMG_ALTERNATIVE>
Potřebujete hodnoty uvedené v jednom elementu rozdělit do více elementů?
Máte např. v XML
<IMAGES>obr1,obr2,obr3</IMAGES>
a potřebujete na výstupu mít uvedené obrázky v samostaném elementu např.
<IMG_ALTERNATIVE>obr1</IMG_ALTERNATIVE>
<IMG_ALTERNATIVE>obr2</IMG_ALTERNATIVE>
Pojmenování element <IMG_ALTERNATIVE> je čistě na ukázku. Správný název elementu se odvíjí od formátu daného exportu např. pro Shoptet to je <IMAGE>, pro Heureku je to <IMG_ALTERNATIVE> atd.
Pokud importujete data ve vlastním formátu, můžete na importu nastavit Custom
Po importu přejděte v levém menu do Editace importu a klikněte na tlačítko Nová proměnná
Zde vyberte Seznamová proměnná
Novou proměnnou pojmenujte a jako obsah zvolte původní proměnnou, která je typu seznam. Dále je nutné přidat oddělovač (v náhledu v pravé straně můžete nahlédnout, zda je v XML oddělovač čárka, středník či mezera.
Proměnnou vytvoříte klikem na tlačítko "Vytvořit proměnnou". Novou proměnnou využijeme nyní v exportu pro vytvoření nových elementů. Nejprve přejděte v levém menu na Export a úprava produktů a klikněte na Editace
Klikněte na Pravidla a dále Přidat nové pravidlo, zvolte Přidat element
Pravidlo si pojmenujte a jako Typ obsahu je nutné nastavit Vnořená struktura.
Do obsahu elementu vložte:
{{ obrazek in %obrazky% }} <IMG_ALTERNATIVE>{{ obrazek }}</IMG_ALTERNATIVE> {{ end }}
Proměnnou (v této ukázce obrazky) doplníte pomocí % (zobrazí se našeptávač proměnných)
V pravé části obrazovky se můžete podívat jak se nově vytvořený element propíše do XML.
Nově vytvořené elementy se propíšou v následující podobě:
<IMG_ALTERNATIVE>https://product-imacccc.com/043/002243.jpg</IMG_ALTERNATIVE>
<IMG_ALTERNATIVE>https://product-imacccc.com/0043/222te.jpg</IMG_ALTERNATIVE>
Vše uložíte kliekem na tlačítko Vytvořit pravidlo.