Obrázek - změna velikosti a odebrání pozadí

Nejčastější způsob, jak budete vkládat obrázek, ke kterému budete dále tvořit šablonu bude jeho nahráním ze zdrojového feedu.

Ve chvíli, kdy v Nastavení elementu zvolíte zdroj, ze kterého obrázkový editor bude čerpat produktové obrázky, zobrazí se vám na plátně zástupný obrázek náhodně vybraného produktu. V případě, že chcete nahrát obrázek určitého produktu, je toto nutné zadat podmínkou v části Podmínky pro produkty.

Vložený obrázek je dále možné upravit v Nastavení po pravé straně, kde zvolíte jeho velikost, (šířku a výšku), formát, popřípadě barevné pozadí. Na obrázku níže vidíte zvolenou velikost Heureka: 2000 x 2000. Toto číslo se vám automaticky změní také v kolonkách „Šířka“ a „Výška“. V závislosti na zvolené velikosti se také upraví velikost plátna.

Po kliknutí na zástupný obrázek se vám po pravé straně zobrazí ovládací panel, kde lze provádět jednotlivé úpravy. Jedná se o téměř stejné úpravy jako v případě Textové vrstvy. V této vrstvě se však navíc nachází "Přizpůsobení" a "Odebrat pozadí". Naopak zde nenajdeme možnost změnit barvu, zaoblit rohy nebo zvolit ohraničení.

Přizpůsobení

V případě, že chcete, aby produktový obrázek zabíral celé plátno, změníte na ovládacím panelu jeho šířku a výšku na 2000 x 2000 px. Zarovnáte na střed a obrázek vám vyplní celé plátno. O čem se můžete přesvědčit kliknutím na ikonku „Náhled“ vpravo. Do editace se pak vrátíte kliknutím na ikonu „Designer“.

Na ovládacím panelu máme zvolenou možnost „Vyplnit“, která nám zajišťuje, že se nám obrázek nepřelije přes kraje plátna.

Pokud bychom však zvolili možnost "Vyplnit a oříznout", obrázek by se nám tak, aby vyplnil úplně celé plátno.

To by však u námi zvoleného obrázku vedlo k jeho oříznutí a na plátně by nám pak zůstala pouze jeho část.

Je proto vždy nutné zkontrolovat jaký produktový obrázek vkládáme.

Odebrat pozadí

Jak bylo již zmíněno u obrázků je možnost odebrat jejich pozadí, aby nám tak zůstal pouze samotný produkt.

Pro odebrání pozadí obrázku stačí přepnout tlačítko "Odebrat pozadí" do aktivní polohy" a zobrazit náhled. Produkt pak vidíme bez pozadí na čistém plátně.

U této úpravy je třeba dbát na to, aby pozadí neobsahovalo žádné složité obrazce. V opačném případě by mohlo dojít společně s odstraněním pozadí k odsttranění části produktu.

Last updated