Links

Hromadná úprava

Pravidlo určené pro jednoduchou úpravu stovek produktů během pár minut, a to jednoduše přes soubor CSV.
V exportu vybereme nové pravidlo „Hromadná úprava“.
V editaci pravidla následně klikneme na „Stáhnout CSV“. Tímto se nám do počítače stáhne námi zvolený feed, který budeme upravovat.
Soubor můžete v excelu upravit dle požadavků a následně nahrát zpět. Pro zpětné nahrání je nutné ponechat první sloupeček ITEM_ID, dle kterého se data spárují a upraví (přepíšou).
v následující ukázce je ukázka upravených 6 produktů, u kterých byl upraven název, tj. PRODUCT a PRODUCTNAME.
Pro zpětné nahrání, je nutné uložit soubor do formátu CSV UTF-8. Vždy je nutné ponechat ID produktu (dle srovnávače např. ITEM_ID, g:id, …) a dále sloupečky s upravenými daty. V našem případě soubor obsahuje 3 sloupečky a 7 řádků.
Jakmile je soubor upraven dle potřeby, můžete jej nahrát zpět.
Následně už jen kliknete na „Vytvořit pravidlo“.
V případě, že chcete, aby byla provedená změna aplikována okamžitě, přejděte v editaci exportu na záložku „Akce“ a klikněte na „Přegenerovat tento export“.
Pro kontrolu můžete stáhnout data z celého exportu do CSV a úpravu zkontrolovat.