Časovač exportu – Změna času exportu

U exportu si můžete nastavit čas generování výsledného exportu. Lze zvolit každý den v určitou hodinu nebo každou hodinu s možností určení přesného času.

V přehledu svých exportů klikněte na tlačítko „Editace“.

V editaci exportu pak na „Nastavení“.

Dostanete se do nastavení exportu, kde se ve spodní části nachází „Časovač exportu“.

V časovači můžete pak upravit, kdy se budou vaše data z Conviu odesílat.

V našem příkladu vidíte, že export je nastaven na každý den v 00:30 hodin. Toto nastavení můžete měnit dle libosti. Lze tak nastavit export dat v intervalech od jednou týdně po každou hodinu.

Upozornění: Nelze nastavit export po několika minutách. Nejkratší interval, který je možné v Conviu nastavit je jedna hodina.

Časovač exportu jsme upravili na export dat každou hodinu v třicátou minutu.

Následně už jen klikneme na „Upravit export“.

Last updated