Základní informace

V této nápovědě vám ukážeme, jak pracovat s Obrázkový editorem. Dozvíte se, jak vytvářet akční štítky, měnit pozadí obrázků a vytvářet unikátní šablony pro své produkty.

Naleznete jej při tvorbě nového pravidla ve vašem exportu pod záložkou „Nové pravidlo“, kde už jen vyberete možnost Obrázkový editor".

V obrázkovém editoru můžete k vašim produktům doplnit logo, štítky s akční cenou, různé texty, barevná pozadí nebo vytvořit šablonu, kterou přidáte k produktům dle vlastního výběru. Navíc umožní také časování jednotlivých vrstev, vložení nejrůznějších podmínek pro každou z nich a další pokročilé funkce, které znáte z grafických programů.

V následujícím příkladu si ukážeme, jak vytvořit jednoduchou šablonu.

Nejdříve vyplníte Název pravidla, například "Šablona číslo 1".

Jako podmínku pak vložíme námi vybraný produkt ke kterému budeme šablonu vytvářet.

V Nastavení elementu vyberete zdroj, odkud bude Conviu čerpat. Nejčastěji se jedná o IMGURL odkaz ze zdrojového feedu, který obsahuje produktový obrázek. Po jeho zadání se vám automaticky na plátně zobrazí zástupný obrázek.

Pod tlačítkem „Přidat“ pak můžete přidat další vrstvy dle potřeby. Pokud nebudete chtít využít obrázek nahraný z feedu, nahrajete obrázek přímo z vašeho počítače.

Jako další vrstvu můžete vložit následující.

1. Text

2. Nahrát obrázek (z vašeho zařízení)

3. Vložit obrázek z feedu

4. Čtverec/Obdelník

5. Kruh/Elipsa

6. Trojúhelník

7. Šablona

Každou vloženou vrstvu můžete následně samostatně upravovat. V pravé části editoru se nahází ovládací panel, na kterém se provádějí různé úpravy každé vrstvy. Na obrázku níže pak vidíte možnost úpravy obrázku vloženého z feedu.

Lze upravit:

  1. V případě více vložených vrstev, máte možnost zvolit, jak se budou jednotlivé vrstvy překrývat.

  2. Je možné měnit šířku a výšku obrázku, a to uchopením přes kurzor myši a následným roztažením do požadované velikosti. Provedenou úpravu pak vidíte i v číselné podobě na editačním panelu v kolonkách „Šířka“ a „Výška“.

  3. Je možnost vrstvu zrcadlit nebo otočit.

  4. Můžete měnit pozici obrázku na plátně v ose X/Y, opět uchopením kurzorem myši a následným přesunutím na požadované místo. Provedenou úpravu vidíte v číselné podobě na editačním panelu v kolonkách „Pozice X“ a „Pozice Y“.

  5. Zarovnání obrázku na střed nebo do stran.

  6. Přizpůsobení velikosti plátna.

  7. Nastavení časového období, kdy má být daná vrstva aktivní přes kolonky „Aktivní od:“ a „Aktivní do:“. Zde stačí vybrat libovolné datum.

  8. Odebrat pozadí obrázku. U této funkce je důležité, aby vámi zvolený obrázek měl jednoduché pozadí, ideálně celobarevné. U složitějších obrazců, by tato funkce nemusela funogvat správně.

  9. Nakonec podmínka dané vrstvy. Zde můžete například nastavit dopravu zdarma k produktům nad určitou cenu, přidat akční cenu k produktům vámi zvoleného výrobce a mnoho dalších možností.

Během celé tvorby vaší šablony, můžete také po každé úpravě nahlédnout na finální podobu přes tlačítko "Náhled" a následně se vrátit zpět do editace přes tlačitko "Designer".

Určitě vám v horní části ovládacího panelu neunikla tato část "< Obrázek z feedu". Jedná se o pojmenování vrstvy, kterou máte v danou chvíli vybránu k editaci.

V případě, že již na editovacím plátnu máte umístěno větší množství vrstev, kdy jsme pro ukázku vybrali jednu z našich přednastavených šablon, po kliknutí na tento symbol, < se vám zobrazí panel s jednotlivými vrstvami.

V této části ovládacího panelu můžete rozkliknout jednotlivé vrstvy a následně je samostatně upravovat nebo přesouvat jejich pořadí. Jedná se o téměř totožné úpravy jako jsou úpravy obrázku, které jsme si ukázali výše. V případě textu, zde lze však navíc upravit například jeho styl, barvu, zarovnání a další…

Jako poslední je zde Nastavení, kde najdete několik přednastavených rozměrů pro různé použití. Jedná se o rozměry určené například pro Mall Marketplace, Heureku, Facebook a další. Kromě velikosti je možné zvolit i formát výsledné šablony a to PNG nebo JPG.

Před samotným vytvoření pravidla nezapomeňte zkontrolovat, zdali má vaše šablona rozměr, který požadujete. V opačném případě by se výsledný obrázek mohl nahrát v příliš malém rozměru nebo by naopak molh být až moc velký a oříznutý na jedné ze stran.

Last updated