Links

Text bez HTML znaků

Potřebujete popis svých produktů bez formátování, lze jej upravit pomocí pravidla Upravit element a odebrat znaky HTML.
Možnost odebrat znaky HTML lze v pravidlech „Přidat element“ a „Upravit element“.
Po výběru jednoho z pravidel, pro naši ukázku jsme vybrali pravidlo „Upravit element“.
Ve spodní části v „Nastavení elementu“ vybereme element, ve kterém se nachází text, ze kterého potřebujeme odebrat znaky HTML. Například SHOPITEM >DESCRIPTION.
Následně v „Dočištění obsahu“ aktivujte možnost „Odebrat HTML“, tímto krokem z popisku odstraníme veškeré formátování prostřednictvím HTML značek.
Poté už jen klikneme na „Vytvořit pravidlo“.