Monitoring cen – editace

V levé liště zvolte Monitoring konkurence

Následně přejděte do editace prostřednictvím tlačítka Editace

Pro spuštění monitoringu cen konkurence je nutné nastavit alespoň jedno pravidlo. Pravidlo vytvoříte klikem na tlačítko „Nové pravidlo“

Pomocí podmínek lze vybrat produkty, pro které se bude monitoring cen spouštět.

Např. můžete přidat podmínku pro určitou kategorii, zvoleného výrobce apod.

Pokud žádnou podmínku nenadefinujete, bude se monitoring cen realizovat pro celý sortiment.

V tomto případě ponechte pole prázdná

Kliknutím na Upravit pravidlo již pravidlo uložíte.

První data můžete očekávat cca po 12-24 hodinách.

Monitoring cen dále probíhá každý den, dle nastavení v sekci Nastavení

Last updated