Jak nastavit a automaticky přepočítávat měnový kurz dle ČNB

Při importu dat, lze v Conviu vytvořit proměnou, která automaticky přepočítá vaši prodejní cenu z korun na eura dle aktuálního kurzu ČNB.

Jak to vlastně funguje? Conviu se každý den připojí k ČNB a stáhne aktuální kurzovní lístek. Následně přepisovacím pravidlem nahradíte pevně vyplněný kurz ve vašem feedu za proměnou. K tomuto účelu slouží globální proměnná, kterou zapnete v detailu svého importu. Z této globální proměnné následně vytvoříme novou proměnnou, kterou můžete používat napříč celou aplikací Conviu.

V přehledu vašich importů nejdříve vyberte import, ve kterém chcete danou proměnou vytvořit a klikněte na tlačítko „Editace“.

Dále v editaci importu klikněte na záložku „Proměnné“.

A v části „Globální proměnné“ klikněte na tlačítko „Rozbalit“.

Tímto se vám zobrazí seznam proměnných, které můžete použít pro tvorbu přepisovacího pravidla, které upraví pevnou prodejní cenu ve vašem feedu na jinou měnu. V našem případě z CZK na EUR. Aktivujeme tedy proměnnou %conviu-czk-eur%.

Aktivujte pouze ty proměnné, které budete ve svém feedu dále využívat. Po aktivaci vašeho vybraného kurzu se již daná globální proměnná bude zobrazovat automaticky bez rozbalování.

Nyní je nutné pouze vytvořit námi požadovanou proměnou. Klikneme tedy na tlačítko „Nová proměnná“.

Zvolíme pravidlo „Číselná proměnná“.

Proměnou si nejdříve pojmenujeme. Pro náš příklad je vhodný název „price-vat-eur“ a jako popis stručně sepíšeme funkci této proměnné.

Doporučujeme zvolit takový popis, který vám v budoucnu jasně definuje, o jakou proměnou se jedná.

Jako poslední, do kolonky „Obsah proměnné“ vložíme následující vzorec.

%price-vat% * %conviu-czk-eur%

Tento vzorec nám původní prodejní cenu přepočítá na eura dle aktuálního kurzu ČNB.

Nakonec již jen klikneme na „Vytvořit proměnou“.

Novou proměnou pak najdete v přehledu všech proměnných na vybraném importu.

Tuto novou proměnou následně využijete napříč celým Conviu, například při tvorbě pravidel na exportu dat.

Last updated