Export dat – základní informace

Tvorba exportu dat je základem pro následnou úpravu vašeho feedu pomocí pravidel Conviu. V této nápovědě si ukážeme, jak úspěšně vytvořit export.

Po úspěšném napojení vašich dat (feedu) do Conviu, je potřeba vytvořit také jejich export. V případě, že jste jej nevytvořili současně při tvorbě importu, klikněte na ovládacím panelu po levé straně na „Export a úprava produktů“.

Dostanete se na přehled všech vašich exportů, které vaše organizace obsahuje. Jelikož však stejně jako při importu dat, zde vytváříme náš první export, klikneme na „Přidat nový export“.

Následně již můžeme nastavit samotný export dat. Je nutné opět vyplnit všechny povinné údaje od názvu exportu až po jeho načasování. Na obrázku níže můžete vidět příklad hotového zadaní exportu dat ve formátu Heureka.

Nyní něco k samotnému nastavení exportu.

Název exportu: Jako již mnohokrát, doporučujeme klientům zvolit takový název, který bude definovat použití daného exportu. Při větším množství exportů, může být pak zdlouhavé najít jeden určitý, který budete potřebovat upravit. V případě, že bude export určený například Kaufland Global Marketplace, je vhodné jej tak i následně pojmenovat.

Zdroje dat: Zde zvolíte import, ze kterého bude vytvořen tento export. Pokud máte například na importu dodavatelský feed ve vlastním formátu s názvem například „Dodavatel“, zvolíte název tohoto importu. Jako zdroj je možné vybrat i více samostatných importů a vytvořit z nich jeden export.

Formát exportu: Conviu umožňuje exportovat data v různých formátech. Na výběr máte tak širokou škálu přednastavených formátů, jako je Heureka, Upgates, Shoptet a mnoho dalších. Na importu tak můžete například napojit feed ve formátu Heureka a exportovat jej ve formátu Shoptet.

Uložiště: Úložiště je místo na internetu, kam bude export zapsán. Výchozí úložiště je náš server, který vám vygeneruje URL adresu pro přístup k exportu.

Exportovat: Při dokončení importu se ke každé položce ukládá příznak zda je nová (dříve v importu nebyla), aktualizovaná (dříve v importu byla, ale její data se změnila) nebo smazaná (dříve v importu byla, ale nyní již není). Do exportu je tedy možné pouštět všechny položky nebo pouze některé s určitým příznakem.

Povolit prázdný export: Tato volba slouží jako ochrana před nechtěným vyexportováním prázdného souboru.

Komprese exportu: Pokud potřebujete snížit velikost exportovaného feedu, tak ho doporučujeme komprimovat. Tím dojde k razantnímu zmenšení velikosti.

Aktivní export: Conviu bude feed exportovat pouze pokud bude export aktivní. Pokud bude neaktivní, tak nebude docházet k přepisu již vyexportovaného feedu.

Časovač exportu: Díky časovači si nastavíte, kdy a jak často má Conviu exportovat nastavený feed např. každé pondělí v 8:00 nebo každou hodinu apod. Pro výběr více hodnot stiskněte klávesu CTRL.

Máme-li vše nastavené, stačí už jen kliknou na tlačítko „Vytvořit export“.

Nezapomeňte vložit URL nového exportu do administrace zbožového srovnávače či e-shopu nebo jiné platformy, pro kterou jste export vytvořili.

V části Export a úprava produktů přejděte na požadovaný export. Klikem na tlačítko Akce a následnou volbou Zkopírovat URL na export získáte URL adresu nového exportu.

Díky Conviu můžete do jednoho exportu napojit libovolný počet svých importů, například dodavatelů (postupně několik XML) a pokud si na export netroufnete, kontaktujte nás na info@conviu.cz a my vám rádi pomůžeme.

Last updated