Dodatečný import – doplňkový feed

Dodatečný import plní funkci doplnění hlavního, tedy produktového feedu. Může obsahovat nákupní ceny, množství produktů skladem, doplňující parametry produktů apod.

Import probíhá totožným způsobem, jako import hlavního, tedy produktového feedu. Před tím, než však budete tento import vytvořit, musí být splněny dvě podmínky.

1. Import hlavního feedu

2. Dodatečný import musí obsahovat totožné ID (ITEM_ID) produktů, jako hlavní feed.

Je možné i v obou feedech (tj. hlavním i dodatečném) označit jako ITEM_ID i EAN kód a produkty párovat dle EAN kódu. Následně na exportu opět můžete pomocí pravidla "Upravit element" změnit EAN kód na skutečné ITEM_ID.

Jak na import hlavního feedu naleznete v nápovědě Import dat – základní informace.

Dodatečný import vytvoříme kliknutím na tlačítko „Přidat dodatečný import“, které se nachází ihned pod hlavním importem.

Dalším korkem je nastavení samotného importu, které je totožné s nastavením hlavního (produktového). Můžete tak vybrat kterékoliv uložiště feedu a zvolit jeden z přednastavených formátů, včetně vlastního. Důležité je zkontrolovat časovač importu. Dodatečný import musí být nastaven tak, aby jeho stažení probíhalo vždy po stažení hlavního (produktového) feedu. V opačném případě by import mohl vykazovat chybu.

Jak napojit feed ve vlastním formátu naleznete v nápovědě Import dat ve vlastním formátu (XML, CSV…).

Pro naši ukázku jsme vybrali čas importu každý den v 01:30 hodin z důvodu, že náš hlavní (produktový feed) je aktualizován každý den v 01:10 hodin.

Dodatečný import oceníte např. v těchto případech:

  • Máte hlavní XML feed od dodavatele a k němu potřebujete přidat ceníkové XML s cenami a skladovou dostupností.

  • Potřebujete spojit dva XML feedy a doplnit master feed o elementy, které v master feedu chybí (ale jsou uvedené v jiném XML) - např. pro Google používáte XML ve formátu Google a na dodatečný import přidáte XML ve formátu Heureky, kde uvádíte GIFT - tímto si přidáte GIFT (dárek) do Google feedu a pojmenujete pomocí pravidla např. na CUSTOM_LABEL_1 a dárek budete propisovat do inzerce Google.

  • Potřebujete k hlavnímu XML doplnit další dodatečná data, např. prostřednictvím souboru uloženého v počítači.

Po importu dat můžete přejít na Export. Vytvořený export z hlavního importu bude obsahovat data z hlavního importu včetně dat z dodatečného importu.

Last updated