Základní informace

V této nápovědě se seznámíte se základními informacemi o využití umělé inteligence (AI) v Conviu a získáte přehled o možném využití tohoto skvělého nástroje pro svá data.

Možnost využití umělé inteligence najdete v Pravidlech vašeho exportu. Vyberete export, ve kterém chcete s AI pracovat, kliknete na záložku „Pravidla“ a klikněte na „Nové pravidlo".

Zobrazí se vám jednotlivé druhy pravidel, které můžete v Conviu vytvářet. Naše pozornost se však nyní bude upírat pouze na dvě, a to je pravidlo „Přidat element“ a „Upravit element“.

Pravidlo zvolíme podle toho, jakou úpravu potřebujeme provést. Pokud potřebujeme ve feedu vytvořit nový element, vybereme možnost „Přidat element“. V případě, že potřebujeme pouze upravit již existující element, zvolíme možnost „Upravit element“.

Pro účel této nápovědy vybereme pravidlo "Upravit element". Po rozkliknutí se vám zobrazí nastavení pravidla, kde vyplníte jeho název, popis, podmínky, za kterých má být použito, časové období, po které má pravidlo platit a monoho dalšího...

Ve spodní části pravidla se pak nachází možnost aktivace funkce AI.

Po její aktivaci se vám zobrazí možnosti nastavení AI.

Nyní si blíže rozebereme jednotlivé funkce.

Model – Zde si zvolíte, s jakou verzí AI má Conviu pracovat. Na výběr máte z několika možností.

gpt-4 - Je výkonnější než jakýkoli model GPT-3.5, zvládá složitější úlohy a je optimalizován pro chat.

gpt-3.5-turbo - nejvýkonnější model GPT-3.5 optimalizovaný pro chat.

gpt-3.5-turbo-16k - Stejné možnosti jako standardní model gpt-3,5 Turbo, ale se čtyřnásobným kontextem.

text-davinci-003 - Dokáže provádět jakýkoli jazykový úkol s lepší kvalitou, delším výstupem a konzistentním dodržováním pokynů než modely Curie, Babbage nebo Ada.

text-curie-001 - Velmi schopný a rychlejší než Davinci.

text-babbage-001 - Schopný pro jasné úkoly a velmi rychlý model

text-ada-001 - Schopný velmi jednoduchých úkolů, obvykle nejrychlejší model v řadě GPT-3

Kreativita – Určuje, jakou kreativitu vzorkování použít, mezi 0 a 1. Základní nastavení AI se pohybuje na hodnotě 0,7. Hodnoty vyšší jako 0,8 způsobí, že výstup bude náhodnější, zatímco nižší hodnoty jako 0,2 způsobí, že bude více zaměřený a deterministický.

Zadání - V zadání se snažte být co nejvíce konkrétní a nastavte nějaké mantinely (např. maximální délka vygenerovaného textu je 200 znaků). Zadání popište slovně tak, jako když se bavíte se svým zaměstnancem. Do kolonky můžete také vkládat proměnné.

Do kolonky můžete vložit například tato zadání.

"Prověď jazykovou a stylistickou korekturu tohoto textu" "Přelož následující text do slovenštiny" "Napiš shrnutí následujícího textu. Maximální délka je 200 znaků" "Přepiš následující text odlišným způsobem, ale se zachováním významu" "Z následujícího texu vypiš klíčová slova"

Vložit obsah elementu do zadání - Tuto volbu zapněte pokud chcete úmělé inteligenci předat aktuální obsah vybraného elementu (např. pro korekturu automatického překladu).

Pro ty, kteří ještě nemají s AI ChatGPT zkušenosti, jsme také přidali možnost nanečisto vyzkoušet, jak to vlastně celé funguje. Stačí pouze kliknout na „Vyzkoušet na nečisto“ pod kolonkou Zadání.

Následně budete přesměrování na webové stránky, ChatGPT, kde si můžete po registraci umělou inteligenci vyzkoušet.

Po vytvoření pravidla klikneme v detailu exportu na záložku „Akce“.

Dále na „Přegenerovat tento export“. Tímto se export aktualizuje a spustí se aplikace námi vytvořeného pravidla s využitím AI.

V detailu exportu se vám pak zobrazí tabulka, obsahující informace o Stavu umělí inteligence. Tato tabulka obsahuje cenu za určitý počet znaků a počet produktů na něž bude pravidlo uplatněno.

Není možné dopředu říci, kolik znaků AI vygeneruje, a tak v tabulce nenajdete částku potřebnou pro uplatnění vámi vytvořeného pravidla. Doporučujeme proto nahrát například kredit ve výši 500,- Kč, ze které bude následně čerpáno pro pravidla využívající AI.

Vedle výše uvedené tabulky je také umístěna druhá o něco menší s názvem „Kredit k využití“, která slouží k dobití kreditu potřebného pro aplikaci AI případně překladu feedu do určitého jazyka.

Last updated