Proměnné

Pro práci s daty lze v Conviu využít také proměnné, které se vytváří automaticky při tvorbě importu dat nebo jedním z níže uvedených způsobů.

Conviu pracuje se třemi druhy proměnných. Proměnné naleznete vždy v nastavení vašeho importu v záložce proměnné.

Příklad užití:

Na importu máme Heureka feed, ze kterého Conviu vytvoří proměnné, jako jsou %item-id%, %productname%, %price-vat%, %description% a další, tedy proměnné z importu. Následně se takový import napojí na Heureka bidding a biddovací automat k produktům přidá proměnné např. %conviu-product-popularity%, %conviu-product-competitor-count%, %conviu-product-category-position%, %conviu-heureka-cpc%, atd. tedy sdílené proměnné.

Dále si sestavíme export např. pro polský e-shop a zapne si proměnnou %conviu-czk-pln%, která obsahuje směnný kurz CZK -> PLN. Tato proměnná je globální tzn. každá organizace si ji může zapnout a u všech organizací má stejnou hodnotu.

Co přesně jsou však výše uvedené proměnné a odkud se berou?

1) Proměnné z importu - Základní proměnné, které vznikají při importu dat a obsahují data jednotlivých elementů z importu.

Na obrázku níže vidíte jednotlivé proměnné které obsahuje náš testovací feed.

Jak jsme již uvedli, proměnné lze využít například při tvorbě pravidel. Kupříkladu proměnnou s názvem "%categorytext%" můžete využít v pravidle "Skrýt produkt", kdy chcete ve svém exportu skrýt produkty jedné určité kategorie. Stačí tak do podmínky zada výše uvedenou proměnnou, zvolit vybranou kategorii a kliknout na "Vytvořit pravidlo".

2) Sdílené proměnné - Tyto proměnné vznikají dvěma způsoby.

První možností je, že je proměnná vytvořena některým z modulů. Vytváří je kupříkladu bidding produktů, monitoring cen a cenotvorba. Tyto sdílené proměnné jsou něco jako "dodatečný import", také rozšiřují informace o produktu z importu.

Druhou možností je pak tvorba uživatelem, kdy potřebujeme vytvořit proměnnou, kterou bychom využili u produktů ze všech našich importů. Představme si tedy situaci, kdy máme na importu 5 dodavatelských feedů u nichž potřebujeme skrýt produkty určitých značek. V každém exportu bychom museli vytvořit pravidlo pro skrytí produktu a vyplnit jednotlivé značky. Pokud bychom však chtěli tento seznam dále rožšířit, museli bychom upravovat každé z pravidel zvlášť. Toto lze vyřešit vytvořením pouze jedné nové proměnné.

Vytvoříme novou proměnou s názvem "%vyloučene-znacky%"a do této proměnné zadáme názvy značek, jejichž produkty nechceme dále zobrazovat. Tuto proměnou pak už pouze vložíte do pravidel pro skrytí produktů, kdy jí nahradíta vybraně značky. Jakmile pak budete potřebovat seznam značek rozšířit či zkrátit, stačí pouze upravit seznam v samotné proměnné, díky které se úpravy dále zanesou do všech exportů, které tuto proměnou obsahují.

Na obrázku níže, můžete vidět proměnné vytvořené v bidovacím modulu.

V případě, že je na import napojen bidding, přidá bidovací automat například tyto proměnné. Tyto sdílené proměnné, je možné používat úplně stejně jako klasické proměnné, jen nevznikají na importu, ale v biddovacím modulu.

%conviu-product-category-position% - Produkt: pozice v kategorii - získává se z Heureka API a jedná se o informaci, zda se produkt nachází v TOP 50. Žebříček TOP je vidět zde https://lednice.heureka.cz/. Proměnná tedy obsahuje prázdno (pokud produkt není v TOP 50) a nebo číslo např. 5 pokud je to produkt na pozici TOP 5. %conviu-product-competitor-count% - Produkt: počet konkurentů - počet konkurentů na produktové kartě daného produktu např zde https://lednice.heureka.cz/haier-hcr3818enmm/#prehled/ by byla hodnota proměnné 5. %conviu-product-popularity% - Produkt: popularita - Heureka u každého produktu počítá index popularity. Info z Heureka dokumentace "Popularita produktu na trhu = pouze relativní hodnota, kde znamená čím vyšší číslo, tím lepší. Slouží k tomu, abyste si mohli srovnat nejpopulárnější produkty z vašeho sortimentu a těm např. věnovat větší pozornost. Čím je číslo větší, tím je to lepší a produkt je populárnější. Jedná se o oblíbenost produktu u uživatelů za posledních 8 dní."

3) Globální proměnné - Tyto proměnné nejsou vázány na konkrétní produkt, ale jsou dostupné u každého produktu a jsou použitelné také v každém modulu a v každé organizaci. Na obrázku níže, můžete vidět proměné pro automatický přepočet měnového kurzu).

Využití této proměné najdete v naší nápovědě "Jak nastavit a automaticky přepočítat menový kurz dle ČNB".

Last updated