Přidání nového popisu produktů

Přijdou vám popisky vašich produktů příliš jednotvárné a nic neříkající? Chcete se odlišit od své konkurence? Můžete využít služeb Conviu a umělé inteligence.

Ukážeme si tvorbu jednoduchého pravidla pro úpravu popisu produktů s pomocí umělé inteligenci. Ve svém exportu otevřete záložku „Pravidla" a klikněte na „Nové pravidlo"a vyberte „Přidat element“.

Jako prví si nové pravidlo pojmenujeme. Opět je dobré připomenout, aby bylo pravidlo pojmenováno způsobem, který nám v budoucnu dokáže říci, k čemu pravidlo slouží.

V našem případě si jej pojmenujeme, jako „Nový popis produktu s ID 20703“ a do popisu napíšeme „Nový popis produktu vytvořený pomocí AI ChatGPT.“

Následně do podmínky zadáme, aby se nám pravidlo uplatnilo pouze na produkt s ID 20703. V kolonce „Kde hledat“ najdeme v našem případě proměnou „item-ID“, která obsahuje ID produktu. Do kolonky podmínka vybereme možnost „je rovno“ a do kolonky „Hodnota“ zadáme ID produktu, který chceme upravit. V případě, že bychom chtěli pravidlo uplatnit na všechny produkty ve feedu, můžeme Podmínky pro produkty přeskočit.

Nyní si pojmenujeme nový element, který bude obsahovat popis vytvořený pomocí umělé inteligence. Do kolonky „Název nového elementu“ zadáme „NOVY_DESCRIPTION“. Nový element samozřejmě můžete přejmenovat dle libosti.

Níže se pak nachází tlačítko, pro aktivaci umělé inteligence. Po jejím aktivování se zobrazí panel s možnostmi jejího nastavení.

Po kliknutí na kolonku „Model“ vybereme verzi AI. V našem případě jsme vybrali verzi text-davince-003.

Následně nastavíme Kreativitu, vybrali jsme hodnotu 0.82. Základní nastavení AI se pohybuje na hodnotě 0,7 a v tomto příkladu, chceme, aby AI byla více kreativní. Opět však připomínáme, že čím více bodů kreativity nastavíte, tím více dáváte prostor umělé inteligenci.

Jako poslední pak do kolonky „Zadání“ sepíšeme, jakou úpravu od AI požadujeme. Pro naše potřeby stačí jednoduché zadání, kdy chceme přepsat popis daného produktu odlišným způsobem, ale se zachováním jeho významu.

Následně už jen klikneme na „Vytvořit pravidlo“.

Last updated