Odstranění speciálních znaků z TITLE

V některých případech se ve feedu mohou například v elementu TITLE vyskytovat nevhodné znaky, které je nutné odstranit.

V našem případě se jedná o symbol registrované ochranné známky „®“.

Symbol odstraníme vytvořením pravidla „Upravit element“, kde nastavíme tyto hodnoty.

Jako první zvolíme v „Nastavení elementu“ element, který potřebujeme upravit. Zde se jedná o element „ITEM > VAT“. Dále ve spodní části „Najít a nahradit v obsahu“, zvolíme „Nahradit text“ a do kolonky „Najdi text“ vyplníme znak %.

Následně už jen klikneme na „Vytvořit pravidlo“.

Last updated