Přidání prodejní ceny a její převod na jinou měnu CZK a EUR

Pokud potřebujete přidat nebo změnit prodejní cenu ve svém dostupnostním feedu z korun na eura, případně naopak. Stačí vytvořit pravidlo pro přidání ceny nebo její případný přepočet.

Tento element vytvoříme přidáním pravidla „Přidat element“.

Nejdříve v „Nastavení elementu“ zvolíme název nového elementu, kterým bude „price“ a do kolonky níže s názvem „Obsah elementu“ zadáme proměnnou „%price-vat%“. Tato proměnná nám do elementu přidá prodejní cenu obsaženou ve feedu.

Následně už jen klikneme na „Vytvořit pravidlo“.

Co však dělat v případě, že váš feed obsahuje cenu v korunách a vy potřebujete tuto cenu přepočítat z korun na eura? Opět vytvořením jednoduchého pravidla.

Vytvoříme pravidlo „Upravit element“, kde nastavíme tyto hodnoty.

Jako první zvolíme v „Nastavení elementu“ element, který potřebujeme upravit. Zde se jedná o element „ROW > price“. Dále ve spodní části „Obsah elementu“, zvolíme „Nahradit obsah“ a poté hned pod touto možností vybereme „Jednoduchý přepis“. Do prázdné kolonky pak vložíme vzorec, který nám přepočítá prodejní ceny z korun na eura dle námi zadaného kurzu.

Pro náš příklad jsme zvolili kurz 1 EUR = 25,50 CZK. Tento kurz pak použijeme i v našem pravidle pro přepočet prodejní ceny.

Vzorec pro převod částky z CZK na EUR, bude tedy vypadat následovně: %price-vat% / 25,50

Prodejní cena produktů se vydělí číslem 25,50. Pro příklad, u produktu s cenou 2.550 CZK, se prodejní cena tedy přepočítá na 100 EUR.

Totožný postup můžete uplatnit i v případě, kdy chcete přepočítat cenu z eur na koruny. Opět stačí zadat vzorec pro úpravu prodejní ceny, pouze s menší úpravou, kdy se bude hodnota násobit a nikoliv dělit.

Vzorec pro převod částky z EUR na CZK, bude vypadat takto: %price-vat% * 25,50

Poté už jen klikneme na „Vytvořit pravidlo“.

Last updated