Přidání haléřů a centů k prodejní ceně

V některých případech je nutné v dostupnostním feedu upravit prodejní cenu, kterou Kaufland Global Marketplace s jednotkami haléřů u CZK nebo centů v případě EUR.

Vytvoříme pravidlo „Upravit element“, kde nastavíme tyto hodnoty.

Jako první zvolíme v „Nastavení elementu“ element, který potřebujeme upravit. Zde se jedná o element „ROW > price“. Ve spodní části „Obsah elementu“, zvolíme „Doplnit na konec“ a poté hned pod touto možností vybereme „Jednoduchý přepis“. Do prázdné kolonky už pak jen stačí zadat dvě nuly „00

Kaufland Global Marketplace zobrazuje cenu s haléři u CZK a centy v případě EUR, je tedy nutné cenu upravit výše uvedeným způsobem. Máme-li tak u produktu například cenu 500 Kč. Musí být cena upravena na hodnotu 50000.

Stejný princip platí také pro ceny zapsané již s haléřovými položkami nebo centy. Cena produktu v halířích například 69,99 Kč, Musí být zapsána hodnotou 6999.

Následně už jen klikneme na „Vytvořit pravidlo“.

Last updated