Překlad feedu do němčiny a slovenštiny

Další nezbytná úprava je překlad feedu do jazyka marketplace, na které chcete své zboží umístit. Ukážeme si tedy překlad feedu do němčiny a slovenštiny.

Vytvoříme pravidlo „Upravit element“, kde nastavíme tyto hodnoty.

Jako první zvolíme v „Nastavení elementu“ element, který potřebujeme upravit. Zde se jedná o element „ROW > description“. Dále ve spodní části „Automatický překlad“ aktivujeme „Zapnout automatický překlad textu“.

Zobrazí se nám nastavení automatického překladu, kde zvolíme následující.

Přeložit z: Zvolíme jazyk, ze kterého budeme překládat.

Přeložit do: Výběr jazyka, do kterého chceme překládat

Typ obsahu: Vybereme, jestli text ve feedu obsahuje nebo neobsahuje znaky HTML.

Překladač: Zvolíme jeden ze tří dostupných překladačů, jako je Google, Microsoft Bing nebo DeepL.

Jako příklad uvádíme překlad z češtiny do němčiny, ale stejným způsobem lze nastavit i pravidlo pro překlad textu do slovenštiny případně ze slovenštiny do češtiny nebo němčiny.

Po vytvoření pravidla klikneme v detailu exportu na záložku „Akce“.

Dále na „Přegenerovat tento export“. Tímto se export aktualizuje a spustí se aplikace námi vytvořeného pravidla pro překlad textu.

V detailu exportu se vám pak zobrazí tabulka, obsahující informace o Stavu překladu. Tato tabulka obsahuje cenu za určitý počet znaků a případný počet znaků, které čekají na překlad.

Vedle výše uvedené tabulky je také umístěna druhá o něco menší s názvem „Kredit k využití“, která slouží k dobití kreditu potřebného pro aplikaci AI případně překladu feedu do určitého jazyka.

Jak vytvořit pravidla pro práci s AI najdete v této nápovědě.

Last updated