Links

Úprava variant - pravidla pro varianty

V případě, kdy budete chtít pomocí pravidla provést úpravy u všech variant (ne jen hlavního produktu), ponechejte v pravidle aktivní "Kontrolovat podmínky i ve variantách".