Links

Tvorba parametrů - PARAM

Nejprve zvolte Export, ve kterém chcete parametry doplnit a klikněte na tlačítko Editace
Přejdete na pravidla
Po kliknutí na Nové pravidlo vyberte možnost Přidat nový element
Pravidlo si pojmenujte.
V podmínce pravidla můžete nastavit, pro jakou kategorii se doplnění parametru bude realizovat.
Dále je potřebné nastavit Název nového elementu: PARAM a Obsah elementu: NAME a VALUE ( je vloženo do obsahu elementu). Je třeba nastavit Typ obsahu: Vnořená struktura.
Ve výsledném XML bude propsáno:
<PARAM>
<NAME>GLASS_TYPE</NAME>
<VALUE>Na sekt</VALUE>
</PARAM>
Pokud v XML bude více parametrů, zatrhněte Element se může opakovat.