Links

Přidat element

Tuto volbu využijete, pokud potřebujete element do XML doplnit. Jako příklad lze uvést následující situace: - Dárek (element GIFT). Pokud v XML nebudete mít uveden dárek, ačkoliv na eshopu bude dárek nastavený, tak jej lze vytvořit a přidat do XML. Viz Pravidlo pro přidání dárku - Dalším příkladem je vytvoření elementu CUSTOM_LABEL pro Google Ads či Sklik. Většina standardních XML exportů tyto elementy neobsahuje. Viz Jak vytvořit vlastní štítek – g:custom_label