Links

Pravidlo pro skrytí produktu

Nejprve zvolte Export - > Editace
Následně přejděte na Pravidla -> Nové pravidlo
V následující ukázce je zobrazen příklad, kdy došlo ke skrytí několika produktů dle jejich ITEM_ID. Tato ITEM_ID lze zkopírovat např. z xls souboru pomocí ctrl+c a následně vložit do Conviu do pole Hodnota pomocí ctrl+v
Pravidlo je třeba uložit klikem na Vytvořit pravidlo.