Links

Jak upravit prodejní cenu

Pro úpravu prodejní ceny, použijte pravdilo Upravit element, kde nastavíte element s prodejní cenou nejčasteji PRICE_VAT.
Následně nastavíte Typ obsahu, kde vyberete možnost číslo. Je třeba si dát pozor, aby nezůstala zvolena možnost Text, v takovém případě, by se vám nepřepočítala cena a v XML souboru by zůstala původní hodnota.
V části Obsah elemnetu pak zvolíte možnost Nahradit obsah a následně do kolonky níže uvedete hodnotu, o kterou chcete upravit původní cenu %price_vat% * 1,1 (%price-vat% je proměnná, stiskem znaku procent se Vám zobrazí Vaše dostupné proměnné). Na obrázku níže je pro příklad uvedeno zvýšení ceny o 10%.
Lze také upravit Formátování, kde můžete hodnotu zaokrouhlit.