Links

Hromadná úprava dat

Pomocí tohoto pravidla je možné hromadně upravit stovky produktů během pár minut. Pro úpravu je možné vygenerovat csv soubor. Soubor můžete v excelu upravit dle požadavků a následně nahrát zpět. Pro zpětné nahrání je nutné ponechat první sloupeček ITEM_ID, dle kterého se data spárují a upraví (přepíšou). Pokud např. budete upravovat názvy, pro zpětné nahrání použijte csv ve formátu ITEM_ID; PRODUCTNAME;PRODUCT. Tj. elementy (sloupečky), které neupravujete, nenahrávejte. Pro nahrání použijte pouze soubor s daty, které jsou upravené.
Nejprve zvolte Export - > Editace
Následně přejděte na Pravidla -> Nové pravidlo
Pro hromadnou úpravu je třeba stáhnout csv a uložit.
Následně soubor upravte, jak je potřeba. Např. v následující ukázce je ukázka upravených 6 produktů, u kterých byl upraven název, tj. PRODUCT a PRODUCTNAME.
V souboru ponechejte pouze tyto sloupečky – vždy je nutné ponechat ID produktu (dle srovnvávače např. ITEM_ID, g:id, …) a dále sloupečky s upravenými daty. V našem případě soubor obsahuje 3 sloupečky a 7 řádků.
Tento soubor je nutné uložit do formátu csv UTF-8.
Následně je možné soubor nahrát a vytvořit pravidlo pro hromadný přepis.
Pravidlo je třeba uložit klikem na Vytvořit pravidlo.
Další variantou je data upravovat pomocí Google Sheets. Viz postup Hromadná úprava dat – Google Sheets.
Pokud budete pomocí csv souboru upravovat stovky produktů, doporučujeme následně nechat Přegenerovat export
Pro kontrolu můžete stáhnout data z celého exportu do csv a data zkontrolovat.