Dodatečný import - Doplňkový XML feed (csv, xls,webové služby, FTP)

Doplňkové XML např. s aktualizací skladu, nebo připojení dodatečných dat z jiného souboru

Dodatečný import splní funkci doplnění hlavního XML (master XML) o další XML s doplňujícími informacemi - většinou cenami, počty produktů skladem apod.

Nemusí se jednat pouze o XML, ale také je možné načítat z csv, FTP, XLS, nebo soubor z počítače - a to i více různých importů.

Spojení dat probíhá prostřednictvím ITEM_ID - je tedy nutné tento element v dodatečném importu uvádět.

Dodatečný import oceníte např. v těchto případech:

  • Máte hlavní XML feed od dodavatele a k němu potřebujete přidat ceníkové XML s cenami a skladovou dostupností.

  • Potřebujete spojit dva XML feedy a doplnit master feed o elementy, které v master feedu chybí (ale jsou uvedené v jiném XML) - např. pro Google používáte XML ve formátu Google a na dodatečný import přidáte XML ve formátu Heureky, kde uvádíte GIFT - tímto si přidáte GIFT (dárek) do Google feedu a pojmenujete pomocí pravidla např. na CUSTOM_LABEL_1 a dárek budete propisovat do inzerce Google

  • Potřebujete k hlavnímu XML doplnit další dodatečná data, např. prostřednictvím souboru uloženého v počítači

Pro doplnění dodatečného importu přejděte na záložku Import

Nejprve je nutné vložit hlavní XML a následně přidat Doplňkové XML jako dodatečný import (způsob je stejný, jako u vkládání hlavního XML viz Import dat.

Je důžité v nastavení provést správné načasování importů. Nejprve je nutné importovat hlavní XML, teprve poté importovat dodatečné XML.

Pro nastavení časovače přejděte do Editace

V Editaci daného importu můžete změnit časovač importu

Po importu dat můžete přejít na Export. Vytvořený export z hlavního importu bude obsahovat data z hlavního importu včetně dat z dodatečného importu.

Pro přidání dalších dat použijte pravidlo Přidat element.