Links

Dodatečný import - Doplňkový XML feed (csv, xls,webové služby, FTP)

Doplňkové XML např. s aktualizací skladu, nebo připojení dodatečných dat z jiného souboru
Dodatečný import splní funkci doplnění hlavního XML (master XML) o další XML s doplňujícími informacemi - většinou nákupními cenami, počty produktů skladem, doplňující parametry zboží apod.
Nemusí se jednat pouze o XML, ale také je možné načítat z csv, FTP, XLS, nebo soubor z počítače - a to i více různých importů.
Spojení dat probíhá prostřednictvím ITEM_ID - je tedy nutné tento element v dodatečném importu uvádět.
(Pozn: Je možné i v obou XML feedech (tj. hlavním i doplňkovém) označit jako ITEM_ID i EAN kod a produkty párovat dle EAN kodu. Následně na exportu opět můžete pomocí pravidla "Upravit element" změnit EAN kod na skutečné ITEM_ID)
Dodatečný import oceníte např. v těchto případech:
  • Máte hlavní XML feed od dodavatele a k němu potřebujete přidat ceníkové XML s cenami a skladovou dostupností.
  • Potřebujete spojit dva XML feedy a doplnit master feed o elementy, které v master feedu chybí (ale jsou uvedené v jiném XML) - např. pro Google používáte XML ve formátu Google a na dodatečný import přidáte XML ve formátu Heureky, kde uvádíte GIFT - tímto si přidáte GIFT (dárek) do Google feedu a pojmenujete pomocí pravidla např. na CUSTOM_LABEL_1 a dárek budete propisovat do inzerce Google
  • Potřebujete k hlavnímu XML doplnit další dodatečná data, např. prostřednictvím souboru uloženého v počítači
Pro doplnění dodatečného importu přejděte na záložku Import
Nejprve je nutné vložit hlavní XML a následně přidat Doplňkové XML jako dodatečný import (způsob je stejný, jako u vkládání hlavního XML viz Import dat.
Je důležité v nastavení provést správné načasování importů. Nejprve je nutné importovat hlavní XML, teprve poté importovat dodatečné XML.
Pro nastavení časovače přejděte do Editace
V Editaci daného importu můžete změnit časovač importu
Po importu dat můžete přejít na Export. Vytvořený export z hlavního importu bude obsahovat data z hlavního importu včetně dat z dodatečného importu.