Kde získat URL XML feedu Zboží.cz
Přihlaste se do administrace Zboží.cz na https://admin.zbozi.cz.
Z nabídky zvolte Feed.
Přejděte k editaci URL feedu na Zboží.cz.
Následně zkopírujte URL ze Zboží.cz a vložte jako nový import do Conviu, viz Import dat.
Last modified 1yr ago
Copy link