Kde získat URL XML feedu Zboží.cz

Přihlaste se do administrace Zboží.cz na https://admin.zbozi.cz.

Z nabídky zvolte Feed.

Přejděte k editaci URL feedu na Zboží.cz.

Následně zkopírujte URL ze Zboží.cz a vložte jako nový import do Conviu, viz Import dat.