Export dat - stažení dat z XML do csv
Pokud chcete zkontrolovat kompletní data na výstupu, je možné stáhnout data v csv formátu na disk do počítače a následně otevřít v programu Excel.
Nejpve přejděte na Export a úprava produktů
Zvolte export, pro který potřebujete stáhnout data. Dále klikněte na Akce a následně vyberte stáhnout export jako csv.
Druhou možností je stáhnout export xml, uložit na disku v počítači a následně otevřít v textovém dokumentu, kde uvidíte i strukturu XML.
Last modified 9mo ago
Copy link